S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Táto hláška je mimoriadne otravná, ale zákon je zákon :)

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

KONTAKTY

CentrumKolies, s.r.o.
Novozámocká 136
94905 Nitra
tel: 037 / 3810711
napíšte nám
Telefonický poradca: 037/3810711
Po - Pia 9.30 - 12.00 / 12.40 - 14.00

15. 11. 2020

Nelegálne zápisy kolies do technického preukazu na Slovensku?

Všimli ste si, že v našej krajine sa dejú zvláštne veci? Zákony ako keby tu neplatili a z ich znenia si každý politik a úradník robí toaletný papier (česť výnimkám ). V našej oblasti je krásnym príkladom postup, ako zapísať nový rozmer kolies do technického preukazu vozidla a venovať sa budeme tomu "jednoduchému" postupu:

Potrebné doklady k zápisu nového rozmeru kolies mimo originálnych kolies výrobcu auta do TP stanovuje vyhláška 131/2018 Z.z nasledovne, týka sa dokladov potrebných k zmene údajov do TP čo je v uvedenej vyhláške odsek (6) bod b) paragrafu 42:

b) potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies spolu s týmito dokladmi:

  1. kópiou osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant diskového kolesa,
  2. potvrdením o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo, a
  3. kópiou skúšobného protokolu vydaného technickou službou overovania s uvedeným príslušným číslom schválenia.

V čom je teda háčik?

Často môžete počuť argumentáciu, že na Slovensku sú "schválené" iba niektoré značky kolies. V súčasnej dobe sa v registri zástupcov výrobcov nachádzajú tieto značky kolies: AEZ, DOTZ, ENZO, DEZENT, PROLINE,  MAK, ANZIO,  OZ, MSW, BROCK, RIAL, ALUTEC, CMS, OXIGIN, CARMANI, BORBET atď...... ak sme niektoré zabudli tak pardon.

Kto je to ale ten "zástupca výrobcu?". Na to dáva jasnú odpoveď zákon 106/2018 ( o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), konkrétne sa jedná o § 7 odsek (2):

"Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike dovážať typ vozidla alebo vykonané hromadné prestavby typu vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Pri dovoze doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla sa ustanovenie prvej vety vzťahuje tiež na osobu so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu"

Zatiaľ dobré nie? Veď zástupca výrobcu doviezol z Nemecka kolesá..... noooo moment. Diabol, alebo skôr pravda sa skrýva v detailoch. Čo je to vlastne dovoz a čo to znamená doviezť? To už daný zákon neupresňuje, ale netreba vešať hlavu, dovoz ako taký a čo to znamená je upresnený v iných zákonoch.

Napríklad § 2 zákona 250/2007 bod (d) o ochrane spotrebiteľa definuje dovozcu ako: podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev.

Podľa článku II. bod 2 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 725/2008 z 9. Júla 2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh je „dovozca je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva“

Takže na Slovensku máme vlastne "zástupcov výrobcov" ktorým ministerstvo udelilo príslušné osvedčenie v rozpore so zákonom, pretože je jesné, že uvedené firmy nič na Slovensko nedoviezli. Jedine že by nám, občanom, niečo "ušlo" a Slovensko vystúpilo z Európskej Únie......

Ok, berme to tak, že sa úradníci "ľudsky pomýlili". Takže títo zástupcovia výrobcov celí bez seba od radosti podali na naše Ministerstvo dopravy žiadosti o udelenie "typového schválenia komponentu" aby dostali onen vysnený papierik že práve a len tie ich kolesá sú na Slovensku schválené.

Tento postup sa nazýva aj "uvedenie do prevádzky v cestnej premávke" . Čo to ale je? Rozumie tomu niekto? Ale áno, dali sme si už dávno tú mravenčiu prácu. Zákon 106/2018 ( o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) je transpozíciou ( rozumej prenos pravidiel platných v EÚ) noriem do nášho právneho poriadku. A náš zákon priamo odkazuje sem:

Podľa článku III. bod. 54 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek resp. podľa článku III. bod. 39 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom nad týmito vozidlami, je zrejmé že:  „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia v Únii“ a „uvedenie  do prevádzky“  je  prvé  použitie  vozidla,  systému,  komponentu   alebo   samostatnej   technickej  jednotky,   časti alebo  zariadenia; Všimnite si prosím slovo "Únia"

Aj na Slovensku sa obdobnej téme venoval Najvyšší Súd SR v prípade rozhodnutia o pokute iného kontrolného orgánu voči súkromnej spoločnosti kto je a kto nie je dovozca. Rozsudok NS SR si prečítajte tu

Čo to znamená preložené do ľudskej reči? Že naši talentovaní úradníci nielen že vydali xxx osvedčení zástupcov výrobcov v rozpore s "našim" zákonom, ale oni si dovolili dokonca opätovne "schváliť" kolesá, ktoré už boli v inej krajine schválené a uvedené na trh a tým porušili aj práva Európskej Únie nakoľko nemôžete schvaľovať niečo, čo už bolo schválené.

Otázka je v čí prospech? Občanov alebo konkrétnych súkromných spoločností? Tieto kroky mali za následok lavínu udalostí, ktoré sú tým pravým vyjadrením vety "ako hlboko siaha králičia nora", o tom sa rozíšeme v inom článku.

No dobre tak sme si zanadávali. Ale riešenia zase nikde. Pri troche snahy sa však nejaké nájdu. Navrhujeme do vyhlášky 131/2018 doplniť nový bod v nasledovnom znení:

(6)Návrh na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj:

e)potvrdenie predajcu diskových kolies spolu s týmito dokladmi:

1.kópiou osvedčenia o typovom schválení komponentu vydaného v členskom štáte EÚ  pre danú značku, typ a variant diskového kolesa,

2.potvrdením o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo, a

3.kópiou skúšobného protokolu vydaného technickou službou overovania s uvedeným príslušným číslom schválenia

Táto zmena, ktorá obsahuje 6 čarovných slovíčok zabezpečí, že certifikované a typovo schválené disky z akejkoľvek členskej krajiny EÚ zapíšete rovnako rýchlo ako doteraz "vyvolenými" schválené značky kolies. Jednoduché, efektívne a praktické riešenie.

Doteraz totiž platí že ak chcete takéto disky zapísať do TP tak musíte absolvovať preklady certifikátu TUV, kontrolu STK, na Okresnom Úrade podstúpiť z´dlhavejší proces schvaľovana a celé je to podstatne drahšie.

Pointa na konci, alebo prečo sú tie zápisy nelegálne:

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. alebo aj Ústava SR v článku 2 Prvej hlavy uvádza: "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon" , čo znamená že všetky právne úkony vykonané na základe dokumentov vydaných v rozpore so zákonom sú čo?

Slovami klasika "nu-lit-néééé"


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV