S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Táto hláška je mimoriadne otravná, ale zákon je zákon :)

KONTAKTY

CentrumKolies, s.r.o.
Novozámocká 136
94905 Nitra
tel: 037 / 3810711
napíšte nám
Telefonický poradca: 037/3810711
Po - Pia 9.00 - 12.00 / 12.40 - 15.30

NOVINKY

arr320.2.2018 - máme nový webSpustili sme nový web. Konečne to prišlo :-). Ale majte s nami trpezlivosť, prvé dni budeme ladiť k...

OBCHODNÉ PODMIENKY A INFO
Obchodné podmienky CentrumKolies s.r.o - prevádzkovateľ centrumkolies.sk

Preambula

CentrumKolies s.r.o. sa riadi právom, morálkou a najmä heslom: "Zákazník je náš pán". Tento princíp stojí nad akýmikoľvek obchodnými podmienkami a vyjadruje presvedčenie, že zákazník sa riadi rovnakým právom a morálkou. Cieľom obchodu je trvalá a obojstranná spokojnosť na oboch zmluvných stranách.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CentrumKolies, s.r.o.Na priehon 281/63 Nitra 949 05 IČO: 46 026 339 ICDPH: SK2023190070 Zapísaná v OR OS Nitra oddiel Sro vložka č. 28399/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek interne tovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej ho dnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkré tnom tovare nie je uvedené inak.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v tý chto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1. Súkromné objednávky:

Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod (nákupný košík), emailom, telefonicky , osobne v prevádzke Novozámocká ul 136, 94905 Nitra. Stav objednávky je možné overovať e-mailom uvedením čísla objednávky, poprípade telefonicky. Po odoslaní objednávky cez internetový obchod bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2. Firemné objednávky

V prípade, že je daňoový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho. Doporučujeme pri dodaní kuriérnou službou na dobierku ako dodaciu adresu uvádzať sídlo, alebo prevádzku firmy. Príjmový doklad vystaví kuriérna služba na príjmateľa zásielky. Akékoľvek zmeny na príjmovom doklade kuriérnej služby nie je možné z našej strany uskutočniť, tento úkon musíte následne žiadať od kuriérnej služby.

3. Termín dodania tovaru

Pokiaľ je tovar skladom v SR ( náš sklad alebo sklad dodávateľa) je doba vyskladnenia obvykle 1-5 pracovné dni. Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 – 14 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Termíny dodania sú indikatívne, majú iba informatívny charakter a podliehajú následnému potvrdeniu dodávateľa. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak nie je objednaný tovar možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcu, bude objednávateľ bezodkladne upovedomený a bude mu ponúknutá dodávka alternatívneho tovaru alebo ak si to objenávateľ želá, storno objednávky. Rovnaký postup bude realizovaný aj v prípade, že je možné objednávku realizovať iba čiastočne.

4. Záloha na exkluzívne alebo špeciálne objednávky

Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného alebo upravovaného na zakázku  (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, resp. tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa) je zákazníkovi vystavená faktúra na minimálne 50% a maximálne 100% z hodnoty objednávaného tovaru ( v závislosti od miery od exkluzivity objednávaného tovaru ) s DPH. Zákazník je oprávnený stornovať takúto objednávku v rámci vopred dohodnutej dodacej lehoty a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy za predpokladu zaplatenia odstupného v dohodnutej výške zálohovej faktúry (50% až 100% z celkovej ceny tovaru), pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné. Dohodnutá dodacia lehota je uvedená na zálohovej faktúre pre objednávajúceho.

Pri objednávke hliníkových diskov označených ako  "Tuning, individuálne úpravy, bez homologizácie" požadujeme zálohovú platbu vo výške 80% z konečnej hodnoty dodaného tovaru vrátane DPH. Hliníkové disky s touto charakteristikou neskladujeme, nakoľko ich doporučujeme výhradne na použitie mimo verejných komunikácií.

V prípade, ak z nepredpokladaných príčin bude dodacia doba tovaru dlhšia, ako bolo dohodnuté, bude objednávajúci neodkladne upovedomený v snahe dosiahnuť dohodu o novej dobe dodania. Ak sa však objednávateľ rozhodne stornovať objednávku, bude mu platba vrátená bezhotovostným prevodom do 7 pracovných dní od oznámenia čísla účtu písomnou formou.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemncom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

5. Doprava tovaru

Dopravu tovaru k zákazníkovi vrátane poistenia pri doprave je realizovaná prostredníctvom kuriérnych spoločností UPS v lehote do 48 hodín od vyskladnenia a prevzatia tovaru. Pri osobnom odbere tovaru na určených prevádzkach dopravné neúčtujeme.

Doprava u nás na tovar objednaný prostredníctvom eshopu je hradená predávajúcim

Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

6. Platba za tovar

Možné spôsoby úhrady za tovar sú: a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru b) platba predom – prevodom na účet ( po dohode s predávajúcim ) c) dobierka

Na bežný sortiment žiadne zálohy alebo platbu pri objenávke tovaru cez eshop nerealizujeme. Akékoľvek zálohové platby alebo platby celej sumy za tovar sú možné iba pri dodávke špeciálneho tovaru exkluzívneho chrakteru podľa bodu 4.

7. Technické parametre dodávaného tovaru

Hodnota ET je určená presnými aplikáciami na daný typ auta, ktoré nám poskytujú výrobcovia kolies. Všetky doporučenia sa týkajú neupravených sériových automobilov s továrenskou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy na aute je nutné napísať do poznámky pri kúpe kolies.

Disky sú náchylné k deformácii v dôsledku nárazu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 40 a nižšie už vyžadujú opatrnú jazdu. Najmä nerovnosti, výtlky, diery v asfalte môžu spôsobiť deformáciu disku bez toho, že by sa jednalo o výrobnú vadu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 35 a nižšie doporučujeme používať výhradne na kvalitných cestách bez nerovností.

Pred montážou pneu a vyvážením disku dbajte na jeho odskúšanie na vozidle mechanikmi Vami zvoleného pneuservisu, overte si správnosť ET a rozteče, či disk neprichádza do kontaktu s mechanickými časťami vozidla a podobne. Všetky nami dodávané disky sú dodávané v súlade s doporučeniami výrobcu na konkrétne modely áut / TUV. Sporadicky sa však vyskytujú prípady, že výrobcovia áut použijú v istej modelovej sérii nezvyklé osadenie komponentu a dodaný disk nie je možné aj napriek doporučeniu (certifikácii) osadiť. Toto opatrenie Vám dáva istotu bezproblémovej výmeny tovaru. Dbajte na toto opatrenie najmä v prípade, že ste majiteľom staršieho modelu / ojazdeného auta.

7a. Uvedenie zakúpeného tovaru (hliníkové disky) do premávky na verejných komunikáciách.

Podľa legislatívy platnej na území SR je nutné k uvádzaniu kolies do premávky na verejných komunikáciách podľa zákona č. 725/2004 Z. z disponovať typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Podkladom pre takéto schválenie je existencia tzv certifikátov TUV ( a z nej vyplývajúce označenie disku značkou KBA alebo MD). Samostatnou kategóriou kolies sú tzv náhradné diely označené značkou E a homologačným číslom. Na ne sa nevzťahuje žiadne národné schválenie.

Disky bez schvaľovacích značiek KBA – MD alebo E sú určené pre účely motosportu, výstavné účely ( napr uzavreté tuning zrazy ) alebo pretekárske účely. Tieto disky sú určené z hľadiska platnej legislatívy č. 725/2004 Z. z mimo prevádzku na verejných pozemných komunikáciách v SR.

7b. Zoznam značiek kolies s vyhovujúcimi kritériami certifikácie TUV a typovým schválením KBA alebo MD / prípadne vydanou správou o homologizácii typu systému a komponentu podľa EHK OSN 124 ( tzv homologácia "E")

AEZ, ALUTEC, ANZIO, AUTEC, ATS, BROCK, CARMANI, CMS, DBV, DEZENT, DOTZ, ENZO, ENKEI, ETA BETA KESKIN, MAK, MAM, OXIGIN, OXXO, MSW, OZ RACING, RIAL, RONAL, RONDELL, TOMASON, SPEEDLINE, MOMO, WSP, ULTIMATE, KESKIN, V1 WHEELS

7b. Zoznam značiek kolies dodávaných bez typového schválenia a označenia KBA / MD alebo "E" pre použitie mimo verejných pozemných komunikácií v SR

1AV, 2FORGED, 3SDM, AXE, BEYERN, BOLA, BREXTEN, COVENTRY, CAST13, CADES, DLW, DUB, ETABETA, FERRADA, FOOSE, GMP, HAWKE, ISPIRI, KAMBR, JAPAN RACING, JUDD, LENSO, LEXANi, MANDRUS, NICHE, OEMS, RADI8, REDBOURNE, ROHANA, ROTIFORM, SHMIDT, TANSY, TSW, USMAGS, VEEMANN, VICTOR EQUIPMENT, VOSSEN,  HRS, RACING LINE, , ROTA, JUNK WHEELS, BUDDYCLUB, , COSMIS RACING, EVO CORSE, WORK

7c. Zoznam značiek s certifikáciou TUV pre individuálne schválenie podľa paragrafu 15 zákona 725/2004 k použitiu na verejnýc komunikáciách SR

Z-PERFORMANCE, VENSA, SCHMIDT, YIDO PERFORMANCE, WALTER PERFORMANCE

Absolvovanie procesu individuálneho schválenia komponentu podľa paragrafu 15 zákona 725/2004 je podmienkou k použitiu uvedených značiek na verejných komunikáciách v SR kolies vyplývajúcou z platnej legislatívy. Informácie k postupu sú tu: http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kolesach/zapis-kolies-do-technickeho-preukazu

7d. Montáž dodaného tovaru

Montáž pneumatík a diskov na vozidlo smie byť prevedená iba v odbornom servise s adekvátnym vybavením. Montážou pneumatík na disk bez potrebného vybavenia môže mať za následok stratu záruky. Montáž diskov na vozidlo smie byť vykonaná iba za predpokladu, že je k dispozícii nasledovné náradie:

1) montážny kľúč
2) zdvihák
3) momentový kľúč

Skrutky / matice k diskom je najprv potrebné ručne nasadiť, s montážnym kľúčom bez použitia sily naskrutkovať ( použitie väčšej ako obvyklej sily na bezproblémové utiahnutie skrutky / matice je neprípustné ) a na záver dotiahnuť na predpísaný moment stanovený výrobcom vozidla ( k dispozícii v návode od vozidla, resp na požiadanie na našej infolinke ). Svojvoľným zaťahovaním skrutiek bez momentového kľúča sa vystavujete riziku poškodenia závitu na vozidle, resp poškodeniu montážneho materiálu.

Oceľové disky si objednávajte zásadne podľa veľkosti uvedenej v TP. Menšie disky ako zapísané v TP neosadíte, nakoľko rôzne motorizácie rovnakého auta používajú rozdielne brzdové komponenty, ktoré znemožnia nasadenie menšieho priemeru, ako je uvedený v TP!

7e. Upozornenie podľa § 13a ods. 2 zákona o premávke na pozemných komunikáciách, písmeno b)

Svojvoľnou montážou komponentov určených pre montáž výhrande odbornom servise sa vystavujete riziku ohrozenia zdravia prepravovaných osôb alebo verejnho zdravia

8. Prevzatie tovaru - konečný spotrebiteľ

Objednaný tovar je možné prevzať osobne na našej adrese ( Novozámocká 136 94905 Nitra ) alebo je tovar doručený kuriérnou službou UPS (vo výnimočných prípadoch GLS). Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti doporučujeme zákazníkovi okamžite nahlásiť kuriérovi UPS ( GLS ), ktorý s ním spíše škodový záznam.  Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované.Zákazníkovi doporučujeme riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra. V prípade, že nedostatky zistí zákazník po dodaní tovaru doporučujeme čo najskôr kontaktovať predávajúceho vhodným spôsobom ( telefonát, email, iný spôsob )

8 a). Prevzatie tovaru - podnikateľký subjekt, právnické osoby, podnikateľ

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade s objednávkou. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a tohto zákona na to, aby predávajúci mohol dodať tovar. Kupujúci je povinný si prevziať tovar v zmysle dohodnutého spôsobu dopravy, alebo osobným odberom najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako bolo kupujúcemu oznámené, že je tovar pripravený k odberu v mieste určenia na prevádzke predávajúceho. Ak  kupujúci svoju povinnosť nesplní, predávajúci v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru tento tovar zašle na adresu kupujuceho kuriérnou služnou UPS / GLS.

Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

Objednaný tovar je možné prevzať osobne na našej adrese ( Novozámocká 136 94905 Nitra ) alebo je tovar doručený kuriérnou službou UPS (vo výnimočných prípadoch GLS). Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať ( množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo ). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi UPS ( GLS ), ktorý s ním spíše škodový záznam. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované.Zákazník je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar v prítomnosti kuriéra a v prípade poškodenia dodaného tovaru, povrchovej úpravy, množstva alebo chýbajúceho príslušenstva tovaru stav okamžite reklamovať v prítomnosti kuriéra.

9. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov . Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zataženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

10. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu skladov ( Novozámocká 136, 64605 Nitra ), poslať poštou alebo prepravnou službou ( neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku ). Reklamovaný tovar doporučujeme očistiť a pridať k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži v pneuservise ( disky a pneumatiky ). Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku neakceptujeme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť ( detailné informácie Vám poskytne prepravca, ktorým sa rozhodnete tovar poslať ) . Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar. Pri reklamácii disku poničeného v premávke prosím berte na zreteľ fakt, že stav našich ciest je niekedy nevyhovujúci a pre nenávratné poškodenie diskov stačí niekedy prejsť neprimeranou rýchlosťou jednu nerovnosť( výtlk, kanál, obrubník.....). Toto platí najmä u diskov s pneumatikou nižšieho profilového čísla.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10.1 - Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekciaresp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

V súvislosti s alternatívnym riešením sporu sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

11. Zrušenie objednávky

Kupujúci (fyzická osoba) môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do nasledujúceho dňa po jej zadaní do 12.00 hod, a to e-mailom na adrese info@centrumkolies.sk ( objednávky zadané cez eshop ) alebo telefonicky na čísle 037/3810711 ( objednávky zadané telefonicky ). Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

Objednávku tovaru, kde je kupujúcim firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od objednávky jednostranne odstúpiť. Odstúpenie od objednávky v tomto prípade musí byť dohodou oboch strán a musí byť písomne potvrdené predávajúcim.

V prípade, ak kupujúca firma / podnikateľ ( nákup s identifikáciou IČO ) bez predchádzajúceho písomne potvrdeného storna (vzájomnou dohodou zmluvných strán) objednávky zásielku neprevezme, je povinný bezodkladne uhradiť predávajúcemu všetky oprávnené náklady spojené s manipuláciou so zásielkou, prepravné náklady spojené so zásielkou, náklady súvisiace s obstaraním tovaru a všetky náklady spojené s vrátením zásielky dodávateľovi predávajúceho a ušlý zisk. Na tento účel bude kupujúcemu vystavená faktúra.
 

12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji nadiaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku “) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchod e, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednané ho tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodá vajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
,
c)na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vyme dzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe záp isu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodný ch a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spô sob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca skúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o oc hrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla pre vádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tov aru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverene j osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považ uje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujú ci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tov ar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebn ého na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosťo práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemuuhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie dopôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemncom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

13. Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.centrumkolies.sk v časti "prihlásenie užívateľa".

Prevádzkovateľ internetových stránok www.centrumkolies.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpo kladá, že  údaje kupujúceho ( meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa ) budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov výhradne v nevyhnutnom prípade z dôvodu výkonu objednanej služby:

z dôvodu dopravy tovaru:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1 Ivanka pri Dunaji 900 28 IČO 31 329 217

v prípade plátkového predaja prostredníctvom systému Quatro:

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01, IČO 35 923 130

14. Uplatnenie zľavy pre kluby a iné organizácie s dohodnutými podmienkami, darčeky zdarma k objednávke

Pre uplatnenie zľavy je potrebný nákup minimálne 4 ks tovaru z kategórie hliníkové disky, plechové disky, zimné alebo letné pneumatiky. Pre ostatné skupiny tovarov sú dohodnuté zľavy aplikované bez obmedzenia množstva tovaru v objednávke.

Pokiaľ je v kampani na podporu predaja darček zdarma, má zákazník právo na dodanie 1 ks darčeku z aktuálnej kampane na 1 objednávku.

15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

Obchodné podmienky sú vydané firmou CentrumKolies, s.r.o.

Na priehon 281/63

Nitra 949 05

IČO: 46 026 339

ICDPH: SK2023190070

Zapísaná v OR OS Nitra oddiel Sro vložka č. 28399/N

Dokumenty na stiahnutie