S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Táto hláška je mimoriadne otravná, ale zákon je zákon :)

promo disky mak

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 

KONTAKTY

CentrumKolies, s.r.o.
Novozámocká 136
94905 Nitra
tel: 037 / 3810711
napíšte nám
Telefonický poradca: 037/3810711
Po - Pia 9.00 - 12.00 / 12.40 - 14.00

29. 11. 2020

Koho záujmy chráni(la) Slovenská Obchodná šIkana?

Jún býva obvykle krásny, skoro už letný mesiac. A Jún 2016 sa naša Slovenská Obchodná šIkana ( názov som jemne pozmenil ) rozhodla, že vykoná celoslovenské kontroly predaja hliníkových diskov na Slovensku. Ako to už ale u nás býva(lo) tak šlachetný úmysel nie vždy nasledujú aj rovnaké metódy....

V princípe sa jednalo o to, že sa na Slovensku roky ponúkali na bežné použitie disky, ktoré ich predajcovia označili ako "schválené a certfifikované", hoci dané výrobky nemali žiadne typové schválenie. Takéto disky sú z princípu lacnejšie, a voči takýmto praktikám bolo nutné rázne zakročiť. S tým súhlasíme. V roku 2016 však prebehol po Slovensku uragán, ktorý začal zakazovať hlava - nehlava a nejaké zákony k tomu vôbec nepotreboval rešpektovať. Koho záujmy však chránil? Bude to dlhšie čítanie.....

Schválené Ministerstvom Dopravy SR......

Často môžete počuť argumentáciu, že na Slovensku sú "schválené" iba niektoré značky kolies. V súčasnej dobe sa v registri zástupcov výrobcov nachádzajú tieto značky kolies: AEZ, DOTZ, ENZO, DEZENT, PROLINE,  MAK, ANZIO,  OZ, MSW, BROCK, RIAL, ALUTEC, CMS, OXIGIN, CARMANI, BORBET atď...... ak sme niektoré zabudli tak pardon.

Kto je to ale ten "zástupca výrobcu?". Na to dáva jasnú odpoveď zákon 106/2018 ( o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ), konkrétne sa jedná o § 7 odsek (2):

"Osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike dovážať typ vozidla alebo vykonané hromadné prestavby typu vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinná vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu. Pri dovoze doplnkového príslušenstva vozidla a výbavy vozidla sa ustanovenie prvej vety vzťahuje tiež na osobu so sídlom alebo miestom podnikania aj na území iného členského štátu"

Zatiaľ dobré nie? Veď zástupca výrobcu doviezol z Nemecka kolesá..... noooo moment. Diabol, alebo skôr pravda sa skrýva v detailoch. Čo je to vlastne dovoz a čo to znamená doviezť? To už daný zákon neupresňuje, ale netreba vešať hlavu, dovoz ako taký a čo to znamená je upresnený v iných zákonoch.

Napríklad § 2 zákona 250/2007 bod (d) o ochrane spotrebiteľa definuje dovozcu ako: podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev.

Podľa článku II. bod 2 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 725/2008 z 9. Júla 2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh je „dovozca je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva“

Takže na Slovensku máme vlastne "zástupcov výrobcov" ktorým ministerstvo udelilo príslušné osvedčenie v rozpore so zákonom, pretože je jesné, že uvedené firmy nič na Slovensko nedoviezli. Jedine že by nám, občanom, niečo "ušlo" a Slovensko vystúpilo z Európskej Únie......

Ok, berme to tak, že sa úradníci "ľudsky pomýlili". Takže títo zástupcovia výrobcov celí bez seba od radosti podali na naše Ministerstvo dopravy žiadosti o udelenie "typového schválenia komponentu" aby dostali onen vysnený papierik že práve a len tie ich kolesá sú na Slovensku schválené.

Tento postup sa nazýva aj "uvedenie do prevádzky v cestnej premávke" . Čo to ale je? Rozumie tomu niekto? Ale áno, dali sme si už dávno tú mravenčiu prácu. Zákon 106/2018 ( o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) je transpozíciou ( rozumej prenos pravidiel platných v EÚ) noriem do nášho právneho poriadku. A náš zákon priamo odkazuje sem:

Podľa článku III. bod. 54 Nariadenia  Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek resp. podľa článku III. bod. 39 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom nad týmito vozidlami, je zrejmé že:  „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo zariadenia v Únii“ a „uvedenie  do prevádzky“  je  prvé  použitie  vozidla,  systému,  komponentu   alebo   samostatnej   technickej  jednotky,   časti alebo  zariadenia; Všimnite si prosím slovo "Únia"

Aj na Slovensku sa obdobnej téme venoval Najvyšší Súd SR v prípade rozhodnutia o pokute iného kontrolného orgánu voči súkromnej spoločnosti kto je a kto nie je dovozca. Rozsudok NS SR si prečítajte tu

Čo to znamená preložené do ľudskej reči? Že naši talentovaní úradníci nielen že vydali xxx osvedčení zástupcov výrobcov v rozpore s "našim" zákonom, ale oni si dovolili dokonca opätovne "schváliť" kolesá, ktoré už boli v inej krajine schválené a uvedené na trh a tým porušili aj práva Európskej Únie nakoľko nemôžete schvaľovať niečo, čo už bolo schválené.

Zákon 106/2018 je náhradou zákona 725/2004, v princípe však sa jedná v pojmoch a faktoch o totožný problém. Inšpektori teda aj napriek rozsiahlej argumentácii, že pri kontrolovaných výrobkoch nie sme ich výrobca a ani dovozca tj nemôžu sa na nás vzťahovať ani povinnosti uložené výhradne týmto subjektom trvali na svojom, bez možnosti na mieste reálne niečo zmeniť. Preukazovanie typových schválení a správ o homologizácii ignorovali. Perličkou je, že na miste žiadali preukazovanie schválení k 3300 typom kolies, pri rozpočte 2 minúty / kus by to zabralo 13 dní sústavnej činnosti.....

Na prečítanie:

Kontrola SOI zo dňa 13/7/2016 spolu s jej priebehom a vyjadrením

Kolotoč rozhodnutí, odvolaní a rušení rozhodnutí sa začal

Predstavte si že na Slovensku máme niečo také ako zákon 71/1967 Zz ( nesmejte sa.... ) nazvaný jednoducho ako správny poriadok a ten okrem iného určuje maximálne lehoty na rozhodnutie v správnom konaní v § 49 na 60 dní. V tomto prípade to vyzeralo asi takto:

5.4.2018 prišlo Oznámenie o začatí správneho konania na čo sme reagovali podaním námietky s návrhom toto konanie zrušiť, nakoľko je nedôvodné.

22.5.2018 prišlo Rozhodnutie v danej veci s pokutou vo výške 2000€, ktoré bolo odôvodnené skutočne brilantnou právnickou konštrukciou, že oni síce uznávajú typové schválenie v krajine pôvodu, ale aj tak musí byť ešte raz schválené naším Ministerstvom Dopravy. A k tomu použili argumentáciu, že predsa v zákone oni nenašli že by táto povinnosť mala byť iba povinnosťou výrobcu a zástupcu výrobcu ( dovozca ), ale našli tam slovko "žiadateľ". Už to, že cca riadok vyššie v danom zákone je napísané že tým žiadateľom môže byť iba osoba výrobcu alebo zástupcu výrobcu, tak to sa im už nehodilo "do krámu".

Len pre pobavenie - v roku 2016 Vám niečo zakážu predávať a rozhodnú v roku 2018 na prvom stupni. Brilatné!

Toto už na pobavenie nebude - disponujeme priamo od SOI zoznamom kontrol, z ktorého vyplýva, že v NItrianskom kraji sme asi jediný predajca hliníkových diskov. Skutočne objektívne zistenie stavu, alebo ten zoznam prišiel v rámci plnenia úloh RVHP?

Takže sa spustil kolotoč v ktorom sme argumentovali odvolaním sa voči rozhodnutiu SOI s uvedením argumentov a prekvapujúco na druhom stupni v odvolacom konaní bolo dňa 22/10/2019 zistené, že sme vzniesli v odvolaní námietku zaujatosti. Takže rozhodnutie bolo zrušené a vrátené opäť na prvý stupeň.

Jedna z desiatok argumentácií z našej strany okrem iného aj bola, že inšpektor SOI nemá čo argumentovať interným pokynom ( rozumej "manuál pre inšpektora ako a čo robiť" ) č.09/OMTKV/2017 ale má sa zásadne držať iba platného zákona a legislatívy.  Výsledkom tejto epizódky bolo nové rozhodnutie SOI na prvom stupni, kde opätovne potvrdili pokutu. Argumentácii a právnej analýze prečo je to rozhodnutie od začiatku protiprávne sa ale nevenovali, stále argumenovali svojím videním prekrúteného paragrafu. Okrem iného je revolučným právnym argumentom aj "stanovisko Ministerstva Dopravy na Internete" - áno, aj toto sa dnes dá, udelia Vám pokutu lebo našli stanovisko na internete.

Takže opätovne sme podali odvolanie, a čakali ako sa s tým vysporiada správny orgán na druhom stupni. Už zmierený s faktom že daľším bojiskom bude súdne konanie prišlo dňa 5/8/2020 prekvapujúco rozhodnutie o zastavení konania. Ok potešený čítam čítam a dôvodom nie je to, že naše argumenty boli nepochybne správne, ale?

COVID a jeho negatívny dopad na hospodársky život na Slovensku. Skutočne šalamúnske rozhodnutie, ktoré síce notoricky konštatuje že podľa SOI aj tak majú pravu oni, ale ušetria nás pokuty kôli COVIDU. Brilantné rozhodnutie ako dosiahnuť že ovca aj vlk sú sýti.

Ako teda vidí SOI schvaľovanie diskov na Slovensku?

V každom, najmä takto odfláknutom rozhodovacom procese sa kopia chyby, ktoré jeho autora usvedčia aj samé. Tento proces ukázal, ako vidí SOI schvaľovací proces diskových kolies na Slovensku. Bude to troška nudné čítanie nakoľko je to vyslovene konštrukcia pre vysvetlenie menej chápavému úradníkovi, o čo sa vlastne týmto rozhodnutím opiera, ale treba to dať von:

V predmetnom stanovisku MDVSR sa v súvislosti s ust. § 8 Zákona č. 725/2004 ( teraz už neplatného ) uvádza:

„2. typovo schválené diskové kolesá podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. MDVRR SR pri udelení osvedčenia o typovom schválení komponentu udelí príslušnému typu diskového kolesa schvaľovaciu značku v tvare: 27MD K-01139-00 pričom:

27 - kód priradený Slovenskej republike

MD - MDVRR SR

K -komponent (jedná sa o typové schválenie komponentu)

01139 poradové číslo udeleného typového schválenia komponentu

00 číslo rozšírenia udeleného typového schválenia (00 - základné typové schválenie, 01 – prvé rozšírenia, 02 – druhé rozšírenie) pozn. Typové schválenie sa udeľuje na typ komponentu. Časom môže výrobca vytvoriť zmeny na už typovo schválenom type komponentu a tak vznikajú nové verzie, modely, varianty už schváleného typu komponentu, ktorých schválenie sa vykoná rozšírením už udeleného typového schválenia.“

Aplikácia ust. § 8 Zákona č. 725/2004 ukladá nasledovnú povinnosť: „Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo o udelenie homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.“

Zákonodarca však v súvislosti s Európskou legislatívou ako aj potrebami pre domáce hospodárske subjekty umožňuje, aby v rámci či už vlastného návrhu výrobkov diskových kolies v štatúte „výrobcu“ alebo napríklad po dohode s výrobcom mimo  EÚ, nechať vyrobiť komponenty a následne ich uviesť na spoločný trh v SR. Je v rozpore s logikou, ak by táto možnosť v SR neexistovala a naše subjekty by nemohli byť účastné na  trhu iba kvôli tomu, že legislatíva nestanovuje postupy pre typové schválenie komponentov.

Ďalej sa v stanovisku MDVSR uvádza: „Pri označovaní diskových kolies, ktoré sú typovo schválené podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. vzniká problém, že zahraničný výrobca diskových kolies nie je vždy ochotný na diskové kolesá odlievať alebo vyrážať značku slovenského typového schválenia. (slovensky´ý trh je malý v porovnaní s inými trhmi, značka slovenského typového schválenia platí len na Slovensku, úprava foriem na odliatie, alebo dodatočné vyrážanie zvyšuje výrobné náklady).“

Ak má výrobca, alebo zástupca výrobcu záujem typovo schváliť diskové kolesá podľa ust. § 8 Zákona č. 725/2004, tak nevzniká žiaden problém ktorý popisuje MDVSR. Ochota alebo neochota dodržať príslušné ustanovenia zákona je v tomto procese irelevantná, nakoľko je v  ustanovení § 12 ods. 1 písm. a) Zákona č. 725/2004 stanovené: „Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 5 ods. 612 a 21§ 6 ods. 57 a 11§ 7 ods. 69 a 14§ 8 ods. 611 a 18 alebo § 18 ods. 13 a 20 alebo má rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18§ 6 ods. 9 a § 7 ods. 12, alebo má udelenú správu o homologizácii podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný

  1. a) uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike len vozidlá a uvádzať na trh v Slovenskej republike len systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré zodpovedajú schválenému typu a majú udelené osvedčenie alebo správu o homologizácii typu, ...“

a ďalej v  ustanovení § 12 ods. 4 Zákona č. 725/2004: „Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný na každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku umiestniť značku a číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES alebo homologizačnú značku.“

Je teda povinnosťou výrobcu alebo zástupcu výrobcu, aby zabezpečil označenie komponentu príslušnou schvaľovacou značkou. Je nesporné, že logickým vyústením postupu typového schválenia v zmysle ust. § 8 Zákona č. 725/2004 je takou značkou výhradne typová schvaľovacia značka MDVSR a povinnosť uložená výrobcovi, alebo zástupcovi výrobcu musí byť v zmysle ust. § 12 ods. 4 Zákona č. 725/2004 splnená a nepripúšťa kompromis.

Ďalej sa v stanovisku MDVSR, ktoré správny orgán použil ako podklad k rozhodnutiu uvádza aj: „Z dôvodu neochoty zahraničných výrobcov trvalo a nezmazateľne označovať diskové kolesá schvaľovacou značkou MDVRR SR pristúpilo ministerstvo ku kompromisu v označovaní diskových kolies s označením KBA. Pri typovo schválených diskových kolesách s označením KBA sa schvaľovacia značka pridelená MDVRR SR musí umiestniť na obale diskových kolies, ale koleso môže byť označené len schvaľovacou značkou KBA. Diskové koleso, ktoré má MDVRR SR udelené typové schválenie a nie je označené schvaľovacou značkou KBA musí byť označené schvaľovacou značkou pridelenou MDVRR SR aj na obale aj na samotnom kolese.“

Prosím pekne naši ctení úradníci si robia dojemné starosti o výrobné náklady výrobcov ( ale pozor, len určených ) a leží im sa srdci ochota výrobcu umiestniť alebo neumiestniť typovú značku na koleso. A aby toho nebolo málo tak ich starostlivosť je tak veľká, že v rozpore so zákonom presunuli umietnenie tejto značky iba na krabicu výrobku.

Takže naše Ministerstvo si povedalo že zákon - nezákon, oni urobia nejaký "kompromis" a hotovo. Len tak od stola, lebo medveď. Ale to nie je všetko....

MDVSR v stanovisku uvádza: „K dátumu 01.03.2016 sú na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. typovo schválené okrem iných aj diskové kolesá značka AEZ a typ DEZENT.“ Značka typového schválenia K-01486-04 s pridelenou značkou typového schválenia 27 MD K-01486-06 ( uvádzame príklad priamo z daného stanoviska )

V skutočnosti však existuje na trhu výrobca Alcar Leichtmetallräder GmbH Nemecko, značka DEZENT a pod touto značkou sú vyrábané desiatky typov diskových kolies (komponentov). Značka AEZ a typ DEZENT v tejto forme neexistuje.

Zo Zákona č. 725/2004 vyplýva, že:

Komponentom je zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, napríklad svetelné zariadenia.

Samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené samostatne vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla, napríklad zadné ochranné zariadenie, nadstavba vozidla; samostatnou technickou jednotkou sa rozumie aj doplnkové príslušenstvo vozidla a výbava vozidla.

Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Logickým výsledkom postupu typového schválenia podľa ust. § 8 Zákona č. 725/2004 v uvedenom prípade muselo byť podanie samostatnej žiadosti za každý typ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vyrábaného pod značkou DEZENT výrobcu Alcar Leichtmetallräder GmbH Nemecko. Vzhľadom na počet vyrábaných typov by takýchto žiadostí museli byť minimálne desiatky.

Takže hurá Eldorádo na Slovensku - stačí Vám jeden 50€ kolok a je vybavené, máte schválených aj sto komponentov, za ktoré by ste inak museli vysoliť pekný balík peňazí na kolkoch. Už len na zaplakanie na záver - v zmysle §109 zákona 725/2004 bod 6) Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, žiadateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Podľa úradníkov na príslušnom Ministerstve je úradným jazykom v SR Nemčina.........

Takže na záver - skoro 4 roky naťahovačiek, desiatky hodín štúdia a vzdelávania, nejaké tie € utratené za právne služby pre správnu formuláciu podaní skončili v bode Covid. To vzdelávanie a ani € neľutujem, v mnohom pomohli lepšie porozumieť tomu bordelu, ktorý tu máme a ten sa čoraz zhoršuje. Momentálne je stav taký, že som poskytol tieto vedomosti inému distribútorovi, ktorý chytil pokutu 5000€ a vec je momentálne v riešení na súde. Verím že má dobrého právnika a podanie spravili kvalifikovane, bez chýb a kompletné. Rozhodnutím vo veci sa totiž celé toto ako bumerang vráti na začiatok, a môžeme riešiť úvodnú otázku:

Koho záujmy chráni(la) Slovenská Obchodná šIkana?

Aké problémy teda treba riešiť?

Diskriminácia - ak si chcete dať zapísať kolesá typovo schválené mimo týchto "vyvolených" značiek, musíte prekladať TUV certifikáty, absolvovať STK a následne platiť 50€ kolok na za jednotlivý komponent ako správny poplatok. Vyvolení zástupcovia výrobcov nemuseli, stačil im  50€ kolok na desiatky komponentov naraz a TUV certifikačné protokoly prekladať nemuseli. A to je v rozpore s článkom 2 Ústavy SR.

Kompetentné úrady sa musia vysporiadať s otázkou, ako je možné že udelili osvedčenia "zástupcov výrobcov" v rozpore s platnou legislatívou a na základe takýcho rozhodnutí boli udelené desiatky typových schválení a na základe nich tisíce zápisov nových údajov do TP vozidiel po celom Slovensku. A samozrejme prijať aj zodpovednosť za tento stav.

Vyriešiť treba otázku zápisu alternatívnych rozmerov kolies do TP tak, aby neprichádzalo k porušovaniu zákonov a zároveň, aby plnohodnotné a rovnako účinné typové schválenia z krajín jednotného trhu EÚ neboli pri tomto procese diskriminované rozdielnymi povinnosťami.

Dosiahnuť, aby SOI kontrolovala tento segment výhradne v súlade s platnou legislatívou a neosvojovali si zjavne nezákonné postupy. Daľšia kontrolná akcia rovnakého charakteru bola vykonaná aj v mesiacoch 11 a 12 / 2019 a z jeho vyhodnotenia stále možno jednoznačne vyčítať, že SOI považuje vnútroštátne typové schválenia jednotlivých krajín EU za nedostatočné. Viac v aktuálnej súhrnnej správe z danej kontroly. Nám sa už tento "ročník" akcie vyhol.

Na stiahnutie:

Kompletný text odvolania voči rozhodnutiam SOI

Poznámka na záver:

Celý priebeh konania bol určený znením zákona 725/2004 - tz teraz už neplatný zákon o podmienkach prevádzky vozidiel....... atď. Nahradený bol zákonom 106/2018, ktorý presnejšie rozšíril niektoré oblasti zákona, avšak podstatné pojmy ako "výrobca", "zástupca výrobcu" a proces udelenia typovej schvaľovacej značky zostal rovnaký. Z časového dôvodu momentálne nie je potrebné túto argumentáciu prepísať na mieru novému zákonu 106/2018, nakoľko sa jedná len o výmenu citácie jednotlivých paragrafov.