Nové Európske značenie pneumatík

10.06.2012, 19:35, Mgr.Michal Lavo

Od 1. novembra 2012 nadobúda platnosť nové nariadenie Európskej únie, ktoré prikazuje všetkým výrobcom pneumatík dodržiavať štandardizované označovanie pomocou štítkov. Štítok je podobný označeniu používanému na bielej domácej technike, ako sú napríklad chladničky. Kupujúci musí byť oboznámený s tromi kľúčovými parametrami: valivým odporom, priľnavosťou na mokrej vozovke a hlučnosťou.


Zavedenie povinnosti označiť jednotným štítkom všetky pneumatiky vyrobené po 1.júli 2012 poskytne spotrebiteľovi prístup k jasnému hodnoteniu pneumatík. Každý výrobca musí každú pneumatiku uvedenú na trh po tomto dátume štítkom, ktorý obsahuje výsledky testovania pneumatík, pričom tento štítok má jednotný vzhľad určený nariadením EÚ. Na ňom sú výsledky testovania v kategóriách.

Európske značenie pneumatík

Valivý odpor – Deformácia pneumatiky pri jej odvaľovaní vytvára odpor proti pohybu vozidla. Valivý odpor preto priamo ovplyvňuje spotrebu pohonných hmôt. Hodnota bude vyjadrená písmenami A až G. Posun o jednu úroveň by mal zodpovedať zvýšeniu spotreby o 2,5 – 4,5 %, pričom rozdiel medzi A a G by nemal byť menší ako 7,5 %.

Brzdná dráha a priľnavosť na mokrej vozovke – Hodnota priľnavosti na mokre je kľúčovým ukazovateľom z hľadiska bezpečnosti, poskytuje totiž informáciu o dĺžke brzdnej dráhy na mokrej vozovke. Zaradenie do triedy prebieha na základe porovnania výsledkov testov brzdných vlastností danej pneumatiky s referenčnou pneumatikou. Hodnota bude vyjadrená písmenami A až F. Posun o jednu úroveň by mal zodpovedať brzdnej dráhe z rýchlosti 80 km/h o jednu až dve dĺžky vozidla, teda 3 až 6 metrov. Medzi najlepšou a najhoršou by mal byť rozdiel 18 m.

Hlučnosť – Nový európsky štítok sa sústredí len na označovanie vonkajšej hlučnosti pneumatiky. Počet decibelov bude zobrazený prostredníctvom počtu čiernych vĺn. Jedna vlna značí najnižšiu a tri najvyššiu hlučnosť .

Vysvetlime si teda ako to bude v praxi vyzerať:

Známka Valivý odpor ( vzťah k spotrebe paliva) Brzdná dráha
A -0,30 až 0,40 l/100km (zlepšenie) -9 až -18m (zlepšenie)
B -0,20 až 0,30l/100km (zlepšenie) -6 až -12m (zlepšenie)
C -0,10 až 0,15l/100km (zlepšenie) -3 až -6m (zlepšenie)
D základná kvalita (0)  základná kvalita (0)
E +0,10 až 0,15l/100km (zhoršenie) +3 až +6m (zhoršenie)
F +0,20 až 0,30l/100km (zhoršenie) +6 až +12m (zhoršenie)
G +0,30 až 0,45l/100km (zhoršenie) +9 až +18m (zhoršenie)

Valivý odpor a jeho efekt pre spotrebu paliva je počítaný pre vozidlo s priemernou spotrebou 6,6l/100km a brzdná dráha je počítaná pre vozidlo brzdiace z rýchlosti 80km/h na mokrom povrchu.

S účinnosťou od 1.11.2012 už nebude možné legálne uvádzať na trh v EÚ pneumatiku, ktorá má valivý odpor s najhorčou známkou (G) a brzdenie na mokrej vozovke v známke F. Predaj takýchto pneumatík, ktoré sa ocitli na trhu ešte pred účinnosťou nariadenia bude zakázaný od 1.11.2014. Nasledovať budú prísne obmedzenia pre vonjakšiu hlučnosť pneumatík.

Čo očakávame my od zavedenia štítkov a sprísnenia podmienok pre uvedenie pneumatík na trh? Najmä zlepšenie informovanosti zákazníka:

  • jednotný štítok s výsledkom testovania objasní rozdiely v bezpečnosti medzi špičkovými pneumatikami najvyššej triedy a lacnými, ekonomickými pneumatikami.
  • očakávame dôsledné kontroly najmä v súvislosti s uvedením lacných čínskych pneumatík a ich obmedzenie predaja. Už nebude možné argumentovať vymyslenými faktami o ich kvalite, čím sa vytvorí tlak na týchto výrobcov k zlepšeniu vývoja a kvality.
  • prirodzené zvýšenie predaja kvalitných pneumatík
  • očakávame aj dôsledné kontroly a inšpekcie medzi predajcami pneumatík na Slovensku v súvislosti s touto povinnosťou.
 
« Späť

Quatro - jednoduchý nákup na splátky