Meno a priezvisko *:
email *:
Ulica a popisné číslo *:
Firma:
Mesto a PSČ *:
Číslo faktúry *:
Dôvod reklamácie *:
Boli obuté pneu na disky? *: 
 
Bolo použíté dodané príslušenstvo? *: 
 
Boli zitené pri prvom vyvažovaní nedostatky? *: 
 
Aké to boli nedostatky?:
Aký spôsob vybavenia reklamácie uprednostňujete? *: 
 
 
Číslo účtu:
 

Za určitých podmienok môže centrumkolies.sk zabezpečiť zvoz tovaru na náklady firmy prepravnou službou UPS. Musia však byť splnené určité podmienky, viac info v sekcii kontakt/reklamácie.

Má centrumkolies.sk zabezpečiť odvoz tovaru? ( viac v podmienkach ): 
 
Adresa odvozu:
 

Týmto ako zákazník čestne prehlasujem , že závada nebola spôsobená nehodou alebo nárazom v dôsledku neopatrnej jazdy (prejazdy po výmoloch, výtlkoch, obrubníkoch, kanáloch a iných nerovnostiach),neodbornou montážou alebo použitím nevhodnej chémie.

 

Disky určené na prevádzkovanie mimo zimného obdobia som v zime neprevádzkoval, počas zimy boli riadne uskladnené.

Súhlasím s čestným prehlásením *: 
Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  + *
 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky